Kosten
Voor een eenmalig consult brengen wij € 149
in rekening. Voor een compleet psychologisch
onderzoek, dat tussen 8 en 12 uur in beslag
neemt, rekenen wij een uurtarief van € 90.
Voor ons overige aanbod bieden wij u tevoren een offerte op maat.
Onderzoek naar leerproblemen wordt zelden door de gemeente of zorgverzekering vergoed. Soms wordt een gedeelte van het onderzoek door de school van uw kind betaald, een enkele keer door uw zorgverzekering. U kunt dit zelf navragen.