Scholen bieden wij:
diagnostiek van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 4-18 jaar met praktische adviezen voor de aanpak op school
begeleiding van leraren basis- en voortgezet onderwijs bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
coaching van schoolteams op het gebied van specifieke thema’s zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, adhd, autisme, dyscalculie, handelingsgericht werken
inhoudelijke begeleiding van ouderavonden
groepsonderzoeken zoals NIO


Vergoeding dyslexie:
SPP is aangesloten bij het Dyslexie Collectief voor vergoede dyslexiezorg. Via de speciale website kunnen ouders hun zoon of dochter aanmelden voor vergoede diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Kijk hiervoor op: www.dysco.nl.


Privacy
Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de AVG en beroepscodes van NIP en NVO.
Zie bijlage.