De SPP is opgericht door Beatrijs Brand in september 2008. Drs. Beatrijs Brand studeerde orthopedagogiek in Groningen. Zij ging in 1976 werken in de onderwijsbegeleiding. Tevens werkte zij enkele jaren als docent aan de Universiteit van Leiden, waar zij les gaf aan studenten in klinische vakken. Zij heeft ruim dertig jaar ervaring in de diagnostiek en begeleiding van kinderen met onderwijsleerproblemen, specifiek met betrekking tot de thema’s dyslexie, autisme, adhd en handelingsgericht werken in het onderwijs. Zij geeft studiedagen en lezingen voor ouders en schoolteams over deze onderwerpen. Daarnaast is zij als docent Postacademisch onderwijs verbonden aan Rino en Pao/GITP. Zij is tevens erkend supervisor.

Sinds 2011 werkt ook Saskia Snikkers in de praktijk. Zij is schoolpsycholoog/orthopedagoog en is jaren als leerkracht en intern begeleider op scholen werkzaam geweest. Naast diagnostiek en advies op het vlak van leer- en ontwikkelings-problemen, is zij gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafdheid op scholen.

Sinds 2016 werkt ook Roel Verdel in de praktijk. Hij is geregistreerd als schoolpsycholoog/kinder-en jeugdpsycholoog. Roel heeft ruim 8 jaar ervaring op het gebied van gedrags- en leerproblemen en de advisering aan hun ouders en leraren.

SPP is aangesloten bij Vereniging 0 tot 23 Samenwerkende Vrijgevestigde Jeugd GGZ en aangesloten bij het Dyslexie Collectief.
                 Beatrijs Brand
                      Roel Verdel

              Saskia Snikkers