Diagnostiek
Diagnostiek van leer- en ontwikkelingsproblemen en leermogelijkheden bij kinderen van 4-18 jaar. Diagnostiek is maatwerk, in een (telefonisch) intakegesprek stem ik met u af welke thema’s in een individueel onderzoek meegenomen zullen worden en op welke vragen een antwoord komt. Onderzoeksbevindingen worden altijd vertaald naar praktische en concrete adviezen.

Consultatie
Ook denk ik graag met u mee als de leerontwikkeling niet soepel verloopt, het gedrag van uw kind vragen oproept of bij schoolkeuze-problematiek. Wat is een passende volgende stap? Heeft een onderzoek toegevoegde waarde of past een andere begeleiding of aanpak beter bij uw kind?

Vergoeding dyslexie:
SPP is aangesloten bij het Pedagogen Collectief. Via de speciale website kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor vergoede diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Kijk hiervoor op www.pedagogencollectief.nl

Privacy

Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de AVG en beroepscodes van NIP en NVO. Zie bijlage.